رول حرارتی 8 سانتی متری

رول حرارتی 8 سانتی متری
35,000/00ريال

ویژگی های رول:

 فاقد پرز

 ضمانت ماندگاری چاپ تا سه سال

عدم تاثیر پذیری از جریانات مغناطیسی داخل دستگاه

 عدم اتصال به لوله داخل رول

دقیق بودن عرض ها

عدم مواجه شدن با گیر کردن و پاره شدن کاغذ در داخل دستگاه