پاکت کارت هدیه

مخصوص دستگاه های صدور پاکت کیوسک های صدور کارت هدیه
2,300/00ريال

مخصوص دستگاه های صدور پاکت کیوسک های صدور کارت هدیه

سایز پاکت 8.9 در  7.6 با کاغذ مخصوص دستگاه های دیسپنسر

قابلیت تغییر در سایز و طرح و رنگ کار

حداقل تیراژ خرید  1000 عدد